Sataniske symboler

 

 

Sataniske Symboler


Det er en trist kendsgerning, at få satanister kender til vores symbolers virkelige betydninger. De fleste tager imod falsk og fejlagtig information fra kristne kilder. Kristne viser uophørligt deres dumhed og uvidenhed. Viden er deres største og mest frygtindgydende fjende, for ingen løgn, fidus eller svindelnummer kan lykkes, hvis man har kendskab til sandheden. Hvert satanisk symbol repræsenterer kraftfuld spirituel betydning med hensyn til menneskeheden, der opnår Guddommen, hvilket er spirituel og fysisk perfektion samt udødelighed. De fleste, hvis ikke alle, sataniske symboler vedrører sand spirituel viden og den menneskelige sjæl.


SLANGEN: Det allerhelligste symbol i satanisme. Slangen repræsenterer kundalinikraften i bunden af rygsøjlen. Når slangen aktiveres gennem power meditation og bestemte øvelser, stiger den op gennem de syv chakraer, hvilket bringer intens bevidsthed, oplysning, spirituelle kræfter og evner samt alvidenhed. Den hætteklædte kobra, som ses i mange udskæringer og malerier i Egypten, symboliserer den resulterende udvidede bevidsthed, der forekommer ved at hæve slangen. Dette er satanismens SANDE fundament - at hæve slangen. Dem, der har succes med at hæve slangeenergien, befinder sig på en langt højere spirituelt niveau og kan ikke længere blive bedraget af kristendommen og dens relaterede programmer.


Det nedadpegende pentagram symboliserer energi, der går ind i vores kronechakra fra oven. Det Sataniske Lyn symboliserer Satan som vores Sande Skabergud. Lynet er som livskraften - bioelektricitet. Alle nedadpegende symboler i satanisme repræsenterer energi, der kommer ned ovenfra for at give liv til og styrke den menneskelige sjæl.

Det ligesidede kors ses i de fleste Dæmonsigiler og repræsenterer den korrekte måde justere chakraerne på, så de vender den rigtige vej - det repræsentrer formen af den menneskelige sjæl.

Lucifer har adskillige sigiler, som alle har at gøre med at opnå Guddommen. Hans symbol til venstre repræsenterer den sande GRAL. Dette er koppen, der opbevarer livets eliksir. Den katolske kirke STJAL dette koncept og forvanskede det. Gralen er en del af Magnum Opus, hvis potentiale vi har i os selv. Det er ikke en fysisk genstand - det er et koncept. "Chakraernes Blod" er energien, de lækker, når de bliver stimuleret. Gralen afbildes som "Helligt Blod" - dette er chakraernes "blod".

Symbolerne til venstre er Astaroths. Begge stammer fra den egyptiske Ankh.
Den egyptiske Ankh repræsenterer nøglen til sjælen og hjertechakraet. Glyffen for planeten Venus blev afledt af den egyptiske Ankh. Både planeten Venus og hjertechakraet er af Astaroth.

Farverne RØD, HVID og SORT går ikke kun helt tilbage til det gamle Egypten men til deres oprindelse i Fjernøsten. Egypten var kendt som det "Sorte og Røde Land" og var midtpunktet for alkymi. Alkymi er omdannelsen af den menneskelige sjæl til Guddommen. Gennem denne transformation fuldfører vi vores Skaber Satans ufærdige arbejde. Farverne rød, hvid og sort er farverne af de tre primære nadier i den menneskelige sjæl. Idaen er sort, Pingalaen er rød og Sushumnaen er hvid.


"MØRKE"
Assoscieringen af "mørke" med satanisme er fuldstændigt blevet fordrejet. Dette handler ikke om genfærd, skeletter eller lignende lort. Satanisk "mørke" har at gøre med "yin" og "yang". Dette repræsenterer den kvindelige side af sjælen - det underbevidste sind, som vi får adgang til under meditation. Satans Slange er af den kvindelige side af sjælen. Den mandlige side af sjælen er den logiske side - den venstre hjernehalvdel. Den kvindelige side er den højre hjernehalvdel. Sjælen har både positive og negativer poler. Både den mandlige og kvindelige må arbejde sammen. Den logiske maskuline side (den venstre hjernehalvdel) styrer den feminine side gennem tanker og vilje. Den kvindelige side af sjælen er sjælens kraftcenter. Den kvindelige side manifesterer tankerne og idéerne, som genereres af den logiske mandlige side. Den kvindelige side er også sjælens kreative aspekt; drømme, musik, følelser og intuition. Fordi, at kræften der skal til for at styre ens egen skæbne, samt den spirituelle frihed der følger med, kommer fra sjælens kvindelige side, arbejder de kristne kirker og deres beslægtede ligemænd, såsom islam, på at fremme et underlegent billede af kvinder, som f.eks. med islams brutalitet mod kvinder og de uophørlige degenerationer af kvinder i den jødiske/kristne bibel. Desuden reflekteres dette på det underbevidste niveau for at undertrykke og fornægte sjælen den kvindelige kraft. Gennem århundreder med dette håndhævede skrald, som ikke er andet end et program lavet for at fjerne spiritualitet, er sjælens kvindelige side og dens kræfter forkrøblet. Dette er grunden til, at menneskeheden og denne verden på nuværende tidspunkt er sådant et rod. Dette har skabt en yderst alvorligt ubalance, der er blevet en del af generationsskiftet. Satanisme virker gennem power meditation ved at styrke sjælens kvindelige side for at genskabe balance og genoprette spirituel sundhed, samtidig med, at den enkelte får kræfter.


"Djævelens Trefork" er faktisk et meget gammelt symbol, som også kom flere tusinder af år forud for kristendommen. Dette symbol opstod i Fjernøsten (hvorfra kristendommen og dens jødiske rod stjal og fælt forvanskede de stjålne materialer for at holde al spirituel magt i hænderne på et par "få udvalgte"). Det er kendt som en "TRISHUL" og symboliserer det at gennembore de tre knuder i sakralchakraet, halschakraet og det syvende chakra. Disse knuder er også kendt som "Granthier" på sanskrit. For at slangen kan stige op, skal alle tre være åbne. Trishulen symboliserer slangeenergien, der gennemborer de tre granthier. 

Billedet af den vestlige okkultismes "Baphomet" blev taget fra billedet af Shiva (ovenfor). Bemærk placeringen af armene - den ene peger opad og den anden nedad. Baphometet er, igen, symbolsk for sjælens både mandlige og kvindelige aspekter. Bemærk, at Baphometet både er mandligt og kvindeligt, hvilket også ses på billeder af den egyptiske gud Akhenaton.Sjælens vinger repræsenterer spirituel frihed. Geden symboliserer frugtbarhed - frugtbarhed til at multiplicere livskraften, vril'en, som aktiverer og hæver slangen. "The Goat of a Thousand Young" refererer til kronechakraet, som på sanskrit hedder "Sahasrara", hvilket betyder "Tusindbladet Lotus".

Hornene er et symbol på livskraften, heksekraften, vril'en, chi'en. Dette symboliserers ved symbolet for planeten Merkur (vist nedenfor). "Merkur" er kendt som "Gudernes Sendebud" . "Gud(er)" er et kodeord for chakraerne. Bemærk hornene som vises på billedet af Azazel (vist til venstre) og de skinnende stråler fra hans hoved, hvilke repræsenterer en hævet slange.Pyramiden er symbolsk for formen af det menneskelige chakra. Den manglende dæksten repræsenterer det ufærdige arbejde, og DET ALTSEENDE ØJE repræsenterer gnose og alvidenhed, som man får ved at opnå Guddommen. Denne tilstand er også kendt som "SAMADI" eller "SUPERBEVIDSTHED". Fotoet til venstre er af den amerikanske 1 dollar-seddel. USA og hele deres regering blev grundlagt på frimurerprincipper og er på ingen måde kristen. Oprindeligt Frimueri var af Satan


er solens kabbalistiske kvadrat. 666 er det ekstremt vigtige solchakra. Den sande betydning af "Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. "Sol", "Om" og "On" er alle ord for solen. Det danske ord for "Sol" er det samme på latin og er tæt på det engelske ord "Soul". "Om" er et navn givet af hinduerne til den Spirituelle Sol, og "On" er et egyptisk ord for Solen. Symbolismen for Solomons Tempel blev stjålet af jøderne og gjort til en fiktiv karakter som den fiktive nazaræer og næsten alt i den jødiske/kristne bibel. For mere information:
Fjernelsen og skændelsen af de oprindelige hedenske religiøse tekster
og
Afsløring af spirituel forvanskning - spirituel alkymi og Bibelen
Den sande betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Dette symboliserer den perfektionerede sjæl, hvor stråler fra solchakraet (666 - som er sjælens centrum, og som cirkulerer spirituel energi) deler sig i 8 seperate stråler. Den strålende sjæl symboliseres ved Solen. 8 er Astaroths tal. Dette er også "Det Nye Jerusalem". Navnet "Jerusalem" er også blevet stjålet og forvansket til at være en by i Israel. "Jerusalem" ER ET KONCEPT!

Bemærk de to sataniske symboler ovenfor til venstre - tallet 8 er symbolet for uendelighed/udødelighed. 8-tallet er vendt på siden. Det dobbelte kors symboliserer den menneskelige sjæl ved solchakraet (666) og hjerte-/ skulderchakraerne. Den 8-takkede stjerne til venstre er Astaroths Stjerne. Den katolske kirke stemplede dette som "Dyrets Tegn". Alt der har at gøre med spiritualitet er blevet smædet, bagvasket, bespottet og skændet af de kristne kirker. Den fuldkomne og strålende sjæl symboliserers også som "Lyset".


Astaroths symbol til venstre symboliserer balancen og ligevægten, der opnås, når både Ida og Pingala nadierne er lige aktive, og Sushumnaen ikke længere er inaktiv.

Kraniet og knoglerne er symbolske for Nigredo-/ transformationsfasen af Magnum Opus, hvilket er omdannelsen af sjælen til Guddommen. Dette er dødsfasen i værket, før sjælen renses til Gudommen. Slaggerne sepereres fra det rene.

Den Sorte Sol, Ravnen, Kragen og farven sort symboliserer også Nigredo-/ transformations-fasen. Den Sorte Sol er den astrale Sol.

Påfuglen er hellig for Satan og repræsenterer det tredje øje samt det flerfarvede stadie af Magnum Opus efter Nigredo-fasen (transformation).
Lucifer, Lucifer, stræk din hale og før mig fuld fart væk gennem strædets passage, dødens dal, til det skinnende lys, Gudernes palads
- Isanatha Muni

Det omvendte kors er et meget gammelt symbol, og JA - det kom forud for kristendommen og dens jødiske rod med tusindvis af år. Dets sande betydning symboliserer den korrekte måde, hvorpå man justerer chakraerne. Det yderst vigtige solchakra (666) justeres til at pege nedad og giver sjælen dens kraft.© Copyright 2006, 2008, 2011 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457