Satanismens oprindelse

 

 

Satanismens oprindelse


"I MIT INDERSTE HEMMELIGSTE VRÅ VÉD JEG, AT DER INGEN GUD UDEN MIG SELV."
-SATAN
Fra "Fred Være Med Ham".

Grundet århundreders misinformation, løgne og den systematiske fjernelse af viden, forstår kun få mennesker på nuværende tidpunkt, hvad "Satanisme" virkelig handler om.

Uden nogen modstand, har kristendommen haft friheden til at diktere, hvad DE hævder, at satanisme er. For at opnå dette, måtte sandheden destrueres. Den katolske kirke (den oprindelige kristne kirke, hvorfra alle kristne sekter har udviklet sig) massemyrdede og torturerede millioner af uskyldige mænd, kvinder og børn til døde, under perioden kendt som "Inkvisitionen". Nogle af børnene der blev brændt levende i det, der var kendt som "heksehuse", var helt ned til to år gamle.¹

Kristne skråler konstant op om "den nye verdensorden", hvor alle identiteter, kulturer, personlige friheder samt privatliv går tabt, og hvor menneskeheden vil blive slået sammen i en én-verdens slavetilstand efter systematisk at være blevet stregkodet. Det, de ikke ser, er, hvordan deres egen såkaldte "religion" og bibel altid har været roden til og grundlaget for dette regime. Alt i den jødiske/kristne bibel er stjålet og forvansket fra religioner, der kom forud for jødedommen, kristendommen og islam med flere hundrede til tusinder af år. Gennem jødedommen og dens redskab kristendommen, er alle de oprindelige spirituelle lærdomme fra hele verden (hvilke er KONCEPTER) blevet stjålet, klumpet sammen til "den ene" og forvansket til at være jødiske arketyper, karakterer og fiktive steder. Dette har givet det jødiske folk som en helhed en falsk historie, politisk magt og "spirituel" autoritet, som de ikke har ret til.

Bibelen er et meget kraftfuld subliminalt værktøj til at kontrollere masserne. Man kan se, at dette er et menneskeskabt værk, da der er uendelige mængder modsætninger. Bibelen er systematisk blevet banket ind i sindet på Jordens befolkning fra en meget tidlig alder. En løgn må altid håndhæves, i modsætning til sandheden, der kan stå alene. Fordi spirituel viden og okkult kraft er blevet fjernet og holdt i hænderne på nogle "få udvalgte", har den uvidende befolkning været hjælpeløs mod det. Dagsordenen lyder på at skabe en én-verdens slavestat hvor de få "udvalgte" hersker på toppen. Gerningsmændene bag dette giver naturligvis Satan skylden for at skabe en nødvendig distraktion, samtidig med at de bruger okkult kraft til at nå deres mål. De har en historie med at stjæle fra og skyde skylden på deres fjender for alt, hvad de i virkeligheden selv er og gør, mens de altid holder sig i den højeste agtelse og uskyld.

De oprindelige religioner, som nu er kendt som "Satanisme" ("Satan" betyder forresten "fjende" på hebraisk), var alle baseret på det, der er kendt som "Magnum Opus" eller Det Store Værk. Ham kendt som "Satan" er vores sande Skabergud. Han blev af de andre Guder forhindret i at færdiggøre sit arbejde på menneskeheden - Guddommen. Guddommen er fysisk og spirituel perfektion. Hvis du fortsætter med at læse videre, vil jeg bevise dette.

Slangen ses overalt i oldgamle relikvier og strukturer. Slangen blev holdt hellig i alle områder af den oldgamle verden. Satan er Guden Ea, alias Enki, og var en af de første Nephilim, der ankom på denne planet for at etablere den første civilisation. I sumerisk mytologi har Enkis symbol altid været slangen.

Slangen repræsenterer DNA, livskraften og kundalini og har overlevet som logoet hos American Medical Association ( og Lægeforeningen i Danmark) samt veterinærmedicin, hvor den er et symbol på liv og helbredelse. Først efter ankomsten af jødedommen/kristendommen er dette hellige symbol blevet skændet og bespottet.

Næsten alle af os er bekendt med begrebet "falden". Dette ord er blevet brugt rigeligt af kristne præster til at referere til Satan og hans Dæmoner. I virkeligheden vedrører "falden" kundalinislangen (som altid har været forbundet med vores Skabergud, Satan), som i menneskeheden er falden og nu ligger i dvale ved bunden af rygsøjlen. På grund af dette, er menneskeheden som en helhed nu på et meget lavt niveau af spirituel forståelse. Tankeløs misbrug af børn og dyr, meningsløse krige, brutalitet og endeløs korruption er resultaterne ved den faldne slange.

"Livets Træ", som blev stjålet fra de oldgamle hedenske religioner og havnede i den bibelske Mosebog, blev set i mange dele af den oldgamle verden i friser på væggene i oldgamle templer og i visse grave. "Livets Træ" er faktisk et kort over den menneskelige sjæl. Stammen er rygsøjlen, og grenene er banerne for chi'en (bioelektricitet).

Slangen styrker samt ophøjer sjælen og bringer den alvidende tilstand af super bevidsthed, også kendt som "samadhi". "Solguden" er i virkeligheden kuglen af kondenseret chi (bioelektricitet), som visualiseres og cirkuleres gennem hvert enkelt chakra (Guder) for at styrke og rense sjælen ved at udføre særlige meditationer. Dette er første trin i Magnum Opus.

De stjålne beretninger i den jødiske/kristne bibel om mennesker, der lever i hundrede år eller længere, blev taget fra formålet med Magnum Opus. Det er her, al den såkaldte "trolddom" hænger sammen med sjælens alkymi. Det er den højeste og mest dybtgående bearbejdning af det menneskelige sind at nå Guddommen, hvilket er vores fødselsret givet til os af vores Skaber, Satan.

Glorien, som ses i mange malerier, er den opstegede kundalinis heksekraft. De kristne stjal dette koncept fra de oprindelige religioner, både østlige og vestlige. Buddhaen ses med en glorie, og det samme gør mange af de hinduistiske guder for at nævne et eksempel.

Æraen hvori oprindelie religioner regerede var kendt som den "Gyldne Tidsalder". Guderne forlod os for omkring 10.000 år siden. Denne artikel går ikke ind i hvorfor eller hvordan. Dette vil blive dækket i en anden artikel. Guderne er en udenjordisk race af væsener. Det er en kendsgerning, at flere forskellige fremmede racer har boet her på Jorden og har vist en interesse for menneskene, enten som venner, fjender eller neutrale.

De vigtigste Guder som interagerede med menneskeheden og er vores skabere (gennem genteknologi) er racen af Guder kendt som de Nordiske. De bor i galaksen i flere forskellige solsystemer. De er meget avancerede i forhold til viden, intelligens og i ånden. Nogle er hjælpsomme over for mennesker, og det samme er Satan og de Ældre Guder, der er blevet stemplet som "Dæmoner". Nogle er neutrale, og andre arbejder og har arbejdet på at destruere os. Baggrunden for skabelsen kan findes i flere detaljer i seperate artikler på denne hjemmeside. Der har været en krig over menneskeheden, da Satan og hans Dæmoner ønsker at give os den nødvendige viden, der skal til for at ophøje os til spirituel og fysisk perfektion, hvor fjenden ønsker at holde os spirituelt uvidende for at bruge vores livskraft (sjæle) som en fri energiforsyning.
I mange skrifter af spirituel eller okkult karakter, bruges udtrykket "Gud" eller "Guder" også til at beskrive de syv chakraer. Grundet århundreders forfølgelse af dem, der havde spirituel viden, indeholdt doktriner mange allegorier og kodeord. Tallet "syv" gentages uendeligt mange gange i den jødiske/kristne bibel. Dette er en forvanskning af sjælens syv chakraer.

Det oprindelige kors var ligesidet, som det ses i mange Dæmonsigiler, hvor punkterne (der repræsenterer chakraerne) blusser udad. Andre velkendte eksempler er det nazistiske Jernkors og Biker's Cross. I virkeligheden er dette formen af den menneskelige sjæl og repræsenterer de fire elementer (ild, jord, luft og vand), som den menneskelige sjæl består af.
Tallet fire blev stjålet og forvansket i den jødiske/kristne bibel, som tallet syv, hvor det mest åbenlyse eksempel på dette er de fire evangelier.

Tarot, som opstod i Egypten og er baseret på konstellationerne (Egypten var centrum for spirituel alkymi), er blevet til et sæt spillekort, hvoraf moderne spillekort opstod, efter trumfen blev kasseret. Tarot har et skjult budskab samt instruktioner til udførslen af Magnum Opus. Den jødisk opfundne "Torah" blev stjålet fra Tarot, samtidig med, at de oprindelige lærdomme blev destrueret. Den jødiske "Torah" er også kendt som "De Fem Mosebøger" (endnu en fiktiv jødisk karakter baseret på Sargon og Thutmose). De fem bøger blev stjålet direkte fra de fem kulører i Tarotkortene: Stokke (ild-elementet), Mønter/Femstjerner (jord-elementet), Bægre (vand-elementet) og Sværd (luft-elementet), hvor trumfen er æter/kvintessens. Alle fem elementer udgør essensen af den menneskelige sjæl (kvintessens er det femte element, som holder de fire sammen) og anvendes i udførslen af Magnum Opus.

Hver eneste af de jødiske karakterer og arketyper i Bibelen er bedragere stjålet fra hedenske Guder. "Jesus" er IKKE er sandt væsen, men derimod et koncept. De vildledte kristne, der tror, at de har oplevet "Jesus" kommunikerer i virkeligheden med forbryderiske udenjordiske væsener. Aleister Crowley tegnede, mens han var i en trancetilstand, et billede af det, der er kendt som "Jehova" (en forvanskning af "YHVH" som også er stjålet fra de fire hjørner og elementer, der gør "navnet" udtaleligt). Tegningen endte med at forestille en udenjordisk grå. På daværende tidspunkt var viden om udenjordiske ikke udbredt, og der fandtes ikke billeder af dem. De samme væsener siges at have lavet en aftale med Vatikanet; sjæle i bytte for rigdom og magt i hænderne på et par få individer. For at opnå dette, måtte al spirituel viden fjernes. Intet svindelnummer kan lykkes, hvis ofret har viden. Man skal være uvidende for at være et effektivt offer. Satan er den, der bringer viden og oplysning. Han har intet at skjule.

For at vende tilbage til nazaræeren, vil jeg nævne, at krucifiksen aldrig nogensinde blev brugt til tilbedelse før efter det niende århundrede og også er stjålet fra de fire hjørner. Den jødiske arketype "Jesus/Yeshua" er et KONCEPT. De 33 år han siges at have levet repræsenterer de 33 ryghvirvler i den menneskelige rygsøjle, som kundalinislangen stiger op ad. Korsfæstelsen symboliserer Magnum Opus; torturen, døden og opstandelsen. Originaler, der symboliserer dette værk, omfatter den egyptiske føniks (genfødt fra asken), den egyptiske Gud, Set, som blev korsfæstet, fortællingen om Isis og Osiris, hvor Osiris blev lemlæstet i ni dele og blev genoplivet af Isis.

Den jødiske "Jomfru Maria" er en forvansket erstatning af Astaroth. Det samme er ærkeenglen Mikael, der blev stjålet fra Marduk. Ærkeenglen "Gabriel" blev stjålet fra den egyptiske gud Thoth, Raphael blev stjålet fra Azazel og Uriel fra Beelzebub. Igen - endnu et tyveri fra de fire hjørner.

For yderligere information, findes der links i bunden af denne artikel.

Menneskelig seksualitet har altid været seriøst reguleret og ildeset af den kristne kirke. Dette skyldes, at seksualitet og orgasme, som livskraften, er essentielt for spirituel fremgang og hævningen af kundalinislangen. Fordi kirken ikke kunne overvåge seksuel aktivitet, håndhævede de en doktrin baseret på ekstrem frygt. Befolkningen, der var frataget al viden og spirituel kraft (uvidenhed=frygt), blev ofre for løgne. "Helvede" blev til. Ordet "Helvede" blev stjålet fra det oldnordiske ord "Hel", der repræsenterer den oldnordiske underverden. I virkeligheden er "Himlen" og "Helvede" kodeord for basechakraet og kronechakraet. Kirken gjorde alle mulige forsøg på at erstatte alle spirituelle associationer med disse tal. Det samme gjorde den med alle væsentlige tal, der var relateret til den menneskelige sjæl, såsom 144.000 hvilket er antallet af nadier i den menneskelige krop, der kanaliserer livskraften. Tallet to blev synonymt med Satan. Det andet chakra er af seksuel karakter og styrer den menneskelige seksualitet, så selvfølgelig var ethvert kendskab til eller associering med tallet to ondt. Blokeringer i det andet chakra holder en person totalt spirituelt slavebundet, da livskraften bliver holdt fanget i det første chakra.

Menneskelige overbevisninger og tanker kan styres med frygt. Menneskeheden blev forledt til at tro, at denne allestedsnærværende og "almægtige" "Gud" kunne kende til hver eneste af deres små tanker og handlinger. Gennem frygt, begyndte folk at overvåge deres egne tanker og handlinger. De syv sakramenter (også stjålet fra de syv chakraer) fra den katolske kirke håndhævede streng kontrol over alle faser af en persons liv. Den største kontrol blev udøvet gennem det såkaldte "sakramente" kaldet "skriftemål". Gennem skriftemål havde kirken endnu mere kontrol, da den nu kendte til den skræmte befolknings dybeste hemmeligheder. Dette gjorde det muligt for de regerende præster at have magt over konger, dronninger og andet sekulært monarki.

Satan fortæller os i Den Sorte Bog (Al Jilwah'en), at mange tekster og skrifter er blevet ændret. Efter at have researchet baggrunden for forskellige myter og religioner, finder jeg, at mange forfattere er uenige, både religiøse og sekulære. Dette skyldes den kristne kirkes systematiske ødelæggelse og fjernelse af oldgammel viden. For at gøre tingene endnu værre, er mange af de resterende oprindelige dokumenter, der undslap ødelæggelsen, blevet ændret.

Guderne efterlod sandheden til os indskrevet i sten. Pyramiderne (pyramiderne er i form af chakraerne) står stadig, trods deres ekstremt høje alder. Det er åbenlyst, at disse monolitiske strukturer blev konstrueret til menneskeheden og efterladt til os af Guderne, der kendte til vores skæbne. Disse monumenter taler for sig selv. De blev bygget til at afspejle stjernernes bevægelser og fungere som en kalender for begyndelsen af det vigtigste værk, Magnum Opus. Magnum Opus påbegyndes normalt i foråret, når solen går ind i Vædderens tegn - dette er kendt som forårsjævndøgnet. Det præcise tidspunkt for begyndelsen af dette værk er kl. 03:00, hvilket er Satans time. Den fiktive nazaræer forsvandt angiveligt kl. 15:00 - hvilket er falskt.

Den "Hornede Gud" stammer fra Sumer. De sumeriske Guder bar hovedbeklædning med horn. Dette kom flere tusinde år forud for jødedom/kristendom. Hedenske religioner var kendt for deres tilbedelse af den Hornede Gud. Først da kristendommen blev opfundet, blev de gentagne gange stemplet ud men fortsatte med at dukke op igen og overleve. Igen blev den Hornede Gud smædet og stemplet som "ond".
Den Hornede Gud er et symbol på chi - den bioelektriske livskraft. Dette repræsenteres ved Merkur, da det er flygtigt, indtil det fastsættes gennem Magnum Opus. Glyffen for planeten Merkur har hornene.

Udskæringerne og hieroglyfferne på tempelvæggene og pyramiderne er stadig hos os i dag, som bevis på sandheden for dem, der har nok spirituel viden til at fortolke dem. Dette er grunden til, at Guderne efterlod det i sten. Satanisme er baseret på Magnum Opus. Alle de sataniske symboler, hekseri og viden; alt dette repræsenterer opnåelsen af Guddommen. Magnum Opus er det, satanisme virkelig handler om: at menneskeheden opnår fysisk og spirituel perfektion.

Klik på disse links for yderligere information om satanismens oprindelse:

Opdatering - 2009: Satanismens tidligste rødder findes i Fjernøsten  

Salomons Tempel

Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen

Hvordan gamle hedenske religiøse tekster er blevet skændet

Historien bag Baphomet

Det Gamle Egypten

Slangen

Mendes' Ged


Referencer:

¹ Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering, article on "Germany", side 108

The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God af Zecharia Sitchin

Satan Wants You af Arthur Lyons, sider 24-26

The Biography of Satan by Kersey Graves, sider 146- 147

The People of the Sea- The Search for the Philistines af Trude and Moshe Dothan, sider 185- 186

hits counter