Magisk evokering og invokering


Der er grundlæggende to måder, hvorpå man kan hidkalde et væsen eller arbejde med energi; gennem "evokering" og "invokering". Spirituel evokering er at hidkalde et væsen, såsom en Dæmon, ånd, afdød person, elemental eller energi, og hvor dette væsen fremkommer uden for magikerens væsen. Når man evokerer energi, er energien altid uden for magikeren og aldrig inde i hans eller hendes krop. Med evokering er der altså aldrig en direkte tilknytning eller forbindelse mellem væsenet/energien og magikeren.

Invokering er at tage ånden ind i en selv. Her kommer væsenet rent faktisk ind i magikerens krop. Et eksempel er at invokere en Dæmon, og hvor Dæmonen taler gennem magikeren ved at bruge hans eller hendes stemme til at kommunikere. Når dette sker, ændrer ens stemme sig ofte og kan blive dybere, hæs eller anderledes på en måde. Under seancer er mediet ofte i stand til at producere et stof kaldet "ektoplasma", hvilket tjener som et lysende materiale, så den evokerede ånd kan manifestere sig selv synligt. Dette er en form for invokering, idet der er en direkte forbindelse mellem ånden og mediet.

Der er mange forskellige væsener. En ting jeg har lært om Satans Dæmoner er, at de aldrig skader os på nogen måde, når de kommer ind i os. Vi er altid helt klare i hovedet og ved bevidsthed. Når de taler gennem os, er vi klar over, hvad de siger, og der er aldrig nogen former for tvang. Man oplever ikke huller i tiden eller "manglende tid", som de, der invokerer englevæsener, gør. Engle giver sig ofte ud for at være Dæmoner. Der findes væsener, som IKKE er med Satan (som regel er disse engle eller ligesindet slæng), og når de inviteres indenfor, overtager de kontrollen og forårsager skade på personen, der invokerer dem, og personen vil ikke have nogen erindring om begivenheden. Personen vil opleve "huller i tiden" og sandsynligvis også andre langvarige problemer. Satan er den, der bringer viden. Han har ingen grund til at give huller i hukommelsen for at skjule noget. Folk, der eksperimenterer med engle eller andre astrale væsener, som de ikke har kendskab til, kan opleve disse problemer, og på grund af dette, men også uvidened og dumhed, skyder de skylden på "Djævelen".

Nogle Dæmoner kommer sommetider for at have lidt det lidt sjovt. Engang, da jeg var på arbejde, viste en kollega mig et billede af sin kæreste. Jeg mærkede en Dæmon gå ind i mig, og Dæmonen bad mig om at "fortsætte". Jeg begyndte at læse hende. Min kollega var overrasket over min nøjagtighed. Det var en Dæmonven, der talte gennem mig.

På grund af manglende viden (spirituel og magisk viden blev fjernet og udslettet af den kristne kirke), giver de fleste tilgængelige tekster om besværgelser og magi ikke blot fejlagtige instruktioner, men også instruktioner, der kan være meget farlige, hvad angår sort magi og det at bruge dødsenergi og andre destruktive kræfter til at hævne uretfærdigheder.

Der er enorm forskel på evokering og invokering. Når man invokerer energi eller ånder, skaber man en forbindelse mellem energien eller ånden og en selv. Det er klart, at dette kan dette være meget farligt, hvis man bruger destruktiv energi eller dødsenergi. Invokering kan også være at opbygge energi i sin egen sjæl og derefter afgive den gennem ens aura og/eller chakraer. Dette skaber en forbindelse til ofret.

De fleste sorte magiske værker, der går galt, går galt på grund af fejl hos magikeren. Der er andre grunde til, at sorte magiske værker kan slå fejl, såsom hvis ofret har en kraftfuld aura, der er i stand til at afbøje den negative energi. Ofret kan også være under kraftfuld spirituel beskyttelse (hvis man er under Satans beskyttelse, kan intet røre en), eller magikeren kan have timet besværgelsen dårligt. Der kan være andre grunde, men de ovenstående er mest almindelige.

Selv med hvid magi, hvor healing er berørt, kan man som magiker opleve problemer, hvis man invokerer energien, inden man anvender den. Hver gang energi invokeres, skabes der en kraftfuld forbindelse. Det siger sig selv, at ingen person ved sine fulde fem ønsker at forbinde sig til en sygdom. Invokering er mest hensigtsmæssigt, hvis man arbejder på at opnå penge, personligt kraft eller andre positive anvendelser af energien. Dette gælder også kærlighedsbesværgelser og besværgelser for begær.

Man skal kende til forskellen, når man udfører en besværgelse, da uvidenhed eller forkert anvendelse af ovenstående kan resultere i tilbageslag af besværgelsen (hvor den rammer en selv) eller andre uønskede resultater.

Et eksempel på evokering er evokering af dødsenergi. Den avancerede magiker bør være fortrolig med denne slags energi. Dødsenergi forekommer i lighuse, kirkegårde, steder hvor krige blev udkæmpet, hvor massakrer fandt sted og lignende dødsbefængte steder. Energien er grå, trist og deprimerende. Magikeren bør gå i en trance og omgive sig selv med energien, men *IKKE* tage den ind i sin krop. Magikeren bør herefter dirigere energien og samle den i en kugle, eller en anden form, ved hjælp af sin vilje og visualisering. Energien skal kondenseres tættere og tættere ind i kuglen eller den brugte form. Den samlede energi kan derefter udvides eller trækkes sammen, alt efter hvordan magikeren ønsker at levere den til ofret. Hvis man leverer energien til ofrets chakraer, bør energien komprimeres tæt og derefter eksploderes eller udvides, når den skydes ind i ofrets krop. Hvis energien skal samle yderligere energi og klæbe sig til ofrets aura, bør man udvide energien, så den omfatter hele auraen. Variationer kan anvendes i henhold til ens individuelle preferencer.


 

Tilbage til: Satanisk trolddom

 

© Copyright 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

hits counter