Om Dæmoner


** I slut 2002 - start 2003 udførte jeg, tre andre ypperstepræster og en ypperstepræstinde energiarbejde på Dæmonerne. De er IKKE monstre. Mange er velkendte, populære EGYPTISKE GUDER. I århundreder er de blevet åndeligt misbrugt ved, at folk har brugt fjendtlige gudenavne, ni-fodscirkler og et væld af bespottelser og fornærmelser. Det er årsagen til, at mange viste sig som monstre. Dæmonerne er alle førkristne Guder; DE OPRINDELIGE, HEDENSKE GUDER
- Ypperstepræstinde Maxine Dietrich, maj 2003

DÆMONERNE ER IKKE ONDE! Som følge af de populære religioners perversion af godt og ondt, er mange mennesker forvirrede.

Dette citat fra den Katolske Encyklopædi er meget afslørende:
På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og glædeligt have troet, at de var gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikke-jødernes Guder er dæmoner.
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DÆMONER ER IKKE-JØDERNES GUDER!!!!

Der er ingen grund til at frygte Satans Dæmoner. Når de behandles med respekt, og man henvender sig til dem med ærlige hensigter, er de virkelig vidunderlige. Deres større formål er at undervise menneskeheden. Hvad angår hævn og afstraffelse af fjender, så er retfærdighed essentielt. At vende den anden kind til skaber sand lovløshed og kaos og sikrer i sidste ende ethvert civiliseret samfunds kollaps. Hævn og retfærdighed er nødvendigt, for uden afstraffelse fortsætter skadevoldere blot deres krænkende adfærd og kan frit skade andre.

Når vi bliver venner med Dæmonerne, udøver de ofte hævn på dem, der har til hensigt at gøre os ondt. De passer på os. Jeg har set mine fjender og mine elskedes fjender blive straffet, inden jeg overhovedet behøvede at bede om hjælp.

Mange af Dæmonerne specialiserer sig i undervisning af etik. Lige præcis dette vidner om, at Dæmonerne ikke er onde. Ansvar til den ansvarlige. Ære og sandhed er to MEGET vigtige ting for Satan. Satan ser med had på dem, der er kujoner og for svage til at tage ansvar for deres egne handlinger. Satan repræsenterer den stærke og retfærdige.

Dæmonerne er Nefilimerne (de oprindelige Guder), som er de oldgamle rumvæsener, der for tusinder af år siden kom til Jorden for at udvinde guld. De er meget intellektuelt, fysisk og spirituelt avancerede. Mange tog menneskelige koner/ægtemænd og blev på grund af dette forbandet af de andre Guder, der var imod alt, som havde til formål at uddanne eller ophøje mennesket til noget højere end et dyr. Menneskers formål var at være slaver, og når mineprojektet var færdigt, skulle de tilintetgøres. Dæmonerne blev venner med mennesker og ønskede, at vi skulle blive som Guderne, ligesom Fader Satan forsøgte at bringe guddommelig viden og kraft til mennesker. For dette blev de forbandet og straffet.

Dæmonerne er meget menneskevenlige. Jeg har haft det privilegium at have dem arbejde med mig og undervise mig. Jeg har etableret sande venskaber med flere Dæmoner, der har hjulpet mig på så mange måder. Jeg har lært så meget fra mine Dæmonlærere. På grund kristnes ødelæggelse af gamle læringscentre og biblioteker, er så meget viden tabt for evigt. Dæmoner kan sommetider være strenge i forhold til at tilskynde os til at forbedre os selv, men dette er for vores eget bedste og for vores egen udviklings skyld. Satan siger i Den Sorte Bog: "Jeg fører til den rette vej uden en åbenbaret bog".

De populære grimoirer og okkulte bøger, som er tilgængelige de fleste boghandlere og biblioteker, kan give store problemer. Grimoirerne blev skrevet af jødiske rabbinere og kristne. Dæmoner er IKKE "tomme skaller", som fjendens kabbalister påstår. De er ikke de såkaldte "qlippother". Dæmonerne, som jeg har arbejdet med, har meget kraftfuld, positiv energi og er absolut levende. Efter vi udførte energiarbejde på dem, har de drastisk øget deres kraft. Mange af dem har nu meget lyse auraer.

Hvad angår vampyrisme og "qlippotherne", så eksemplificerer den kristne "Gud" begge dele, idet de fleste kristne er spirituelt svækkede og udtømte. Se på den katolske pave; han er en tom skal. De fjendtlige programmers doktriner taler for askese, selvfornægtelse og alle andre former for antilivsagtig praksis, der er skadelig for mennesker, og som direkte repræsenterer "qlippother". Lærdommene vedrørende qlippother er endnu en måde, hvorpå fjenden nedgør og bagvasker vores Guder.

Der findes en lavere orden af Dæmoner. De har ildrøde øjne og gummiagtige vinger. Deres opgave er at være beskyttere og at jage fjendtlige ånder væk. De er også assistenter for højere rangerede Dæmoner. De er en anden race, som er hjælpere.

Når vi hidkalder Dæmonerne, viser de sig sommetider gennem astralprojicion. Oftest kommunikerer de med os telepatisk.

 

© Copyright 2002, 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


Tilbage til: Dæmoner - Helvedes Guder

hits counter